Borgmesterens afdeling fortsætter med oprindelig plan

Demokratiet har fejlet i Aarhus Kommune

Før kommunalvalget oplevede vi at helt klar konsensus fra samtlige politikere om at man ville bevare den bynære kyststrækning på baggrund af massiv modstand fra alle sider og mere end 12.000 underskrifter mod de oprindelige planer fra Borgmesterens afdeling.  En netop modtaget aktindsigt viser dog at Borgmesterens afdeling kører videre med den op rindelige plan.

To alternativer, som ikke er realistiske

Da det Borgmester Jacob Bundsgaard, som formand for bestyrelsen for det 100% kommunalt ejede Aarhus Havn, har afvist at læge et rensninganlæg på de nuværende arealer. Derfor har Borgmesterens afdeling præsenteret to alternativer som reelt allerede er afvist.

Alternativ 1

Alternativ 1 er det oprindelige forslag dog uden at man fylder området ved Tangkrogen op med let forurenent jord. Dette forslag har flere eksterne allerede i den indleden fase udtalt ikke er muligt at to årsager:

Området vil sande til over tid of derved alligevel bliver til Borgmesterens oprindelig forslag

Indtil det sander til vil der være meget stille vand og masser af tangophobning, på et niveau som er meget mere omfattende end vi kender i dag

Dette alternativ er altså ikke et reelt alternativ, men blot medtaget for senere at blive forkastet

Alternativ 2

Her forslås det i tråd med Morten Schmidts ene forslag at placere rensningsanlægget på ydersiden af Aarhus Havns sydmole. Dette dog i forbindelse med en større  udvidelse af Aarhus Havn.

Det 100% kommunalt ejede Aarhus Vand mener, at et ildelugtende rensning anlæg skal lægge tæt på byen, og vil derfor ikke længere ud på molen. Samtidig postulerer Aarhus Vand at det bliver 100 mio kr dyrere, at hele processen forsinkes med 10 år samt at der er meget dybere på ydersiden af sydmolen på Aarhus Havn. Aarhus vand mener desuden at de mister synergier ved at komme 500 – 1500 meter længer er væk fra byen.

Borgmesterens modvilje koster Aarhus DNA

Hvis ikke der gøre noget vil den oprindelig plan efter en VVM undersøgelse være det eneste reelle valg og dermed give politikerne frit lejde til at ødelægge det som gør Aarhus unik. Det kræver vilje og kompromisser, men i sidste ende kan Borgmesterens Afdeling ledet af Borgmester Jacob Bundgaard finde læsning hvis de vil. Aarhus Kommune ejer både Aarhus Vand og Aarhus Havn, så det ville klæde borgmesteren at holde sit løfte fra før valget og droppe sin oprindelig plan og finde den bedste løsning for Aarhus.

Høringssvar vedrørende helhedsplan for Tangkrogområdet

På vegne af de mere end 11.000 underskrifter mod helhedsplanen har vi i dag mandag den 11. september indsendt følgende høringssvar

Høringssvar vedrørende helhedsplan for Tangkrogområdet

En konsekvens af Aarhus Byråds helhedsplan for Tangkrogområdet er en opfyldning af bugten, hvorved ca. 400 meter af den åbne kystlinje langs Strandvejen forsvinder.

Dette høringssvar er imod inddragelsen af den åbne kystlinje.

Høringssvaret er indsendt af ‘Beskyt Aarhusbugten Nu’ på vegne af de 11.366 borgere, der har skrevet under på, at de ikke ønsker, “at Aarhus Kommune inddrager 400 meter unik og bynær kyststrækning”.

Underskriftindsamlingen blev etableret med det ærinde at gøre byrådet opmærksomme på, at man i udviklingen af området, bør tage hensyn til de mange borgere som ønsker at bevare naturen og det rekreative område langs den åbne kyststrækning.
Dags dato har 11.366 borgere skrevet under på nedenstående.

“Står det til et flertal i Aarhus byråd, skal der bruges 61 mio. kr. på at udvide Tangkrogen og fylde jord i Aarhusbugten. Dermed mister vores smukke bugt 400 m kyststrækning. Tusindvis af aarhusianere og turister nyder dagligt udsigten, mens de går, løber, sejler, cykler eller kører langs den unikke strækning, hvor skoven og byen møder havet.

Jeg ønsker ikke, at Aarhus Kommune inddrager 400 meter unik og bynær kyststrækning.”

På baggrund af det ovenstående tilskynder vi byrådet at finde en løsning, der bevarer den åbne kystlinje og de rekreative kvaliteter området besidder i dag.

Beskyt Aarhusbugten Nu

Tangkrogen 2.0 – Et visionært alternativ

I samarbejde med Morten Schmidt – aarhusianer, sejler og en af Danmarks dygtigste arkitekter – arbejder vi på et bedre alternativ for området.

Planen tager afsæt i følgende:

Beskyt aarhusbugten
400 m unik bynær kyststrækning og marineliv bevares med udvikling af strandpark, kystmiljø og rekreative aktiviteter

Lystbådehavn
Funktionel og harmonisk udvidelse af lystbådehavnen til gavn for sejlere, erhvervsdrivende og det maritime miljø

Rensningsanlæg
Fremtidssikret placering af anlægget i ansvarlig afstand fra strandpark, restaurationer, lystbådehavn og brugere af bugten

Grønt område og trafik
Bevarelse af nuværende grønt område med events tilpasset infrastrukturen og flere P-pladser til gæster, pendlere og brugere af havnen.

Vi håber primo september at kunne løfte sløret for planen.