Fakta

Fakta

Et flertal i Aarhus byråd bestående af S, SF og R sendtefør sommerferien 2017 borgmesterens forslag om en ny helhedsplan for Tangkrogen og Marselis lystbådehavn i høring. Der skal etableres nyt rensningsanlæg, og i den forbindelse ønsker man at udvide lystbådehavnen og eventpladsen.

Helhedsplanen

Forudgående høring

Projektbeskrivelse, nyt renseanlæg

Projektbeskrivelse, udvidelse af eventområde

Projektbeskrivelse, udvidet lystbådehavn

Projektbeskrivelse, trafikale løsninger

Den oprindelige plan fra 2015 (der ikke berører kysten)

Den oprindelige plan

Den oprindelige plan var som vist overfor, med en elegant udvidelse af ydermolen i østlig retning.

Den oprindelige plan fra 2015 (der ikke berører kysten)

Den ny helhedsplan

Efterfølgende er der kommet et nyt forslag, hvor der blandt andet bruges 61 mio. kr. på at fylde jord i Aarhusbugten og  derved fjerne 400 m kyststrækning. Eventpladsen på tangkrogen bliver i følge forslaget markant større og lystbådehavnen udvides i sydlig retning sammen med rensningsanlægget. visualiseringen ses nedenfor.

Forudgående høring

Projektbeskrivelse, nyt renseanlæg

Projektbeskrivelse, udvidelse af eventområde

Projektbeskrivelse, udvidet lystbådehavn

Projektbeskrivelse, trafikale løsninger

COWI rapport

COWI har udarbejdet en rapport om hele projektet, som du kan finde her:

https://www.aarhus.dk/~/media/eDoc/3/3/5/3357035-5432358-1-pdf.pdf