Fakta

Fakta

Et flertal i Aarhus byråd bestående af S, SF og R sendte før sommerferien 2017 borgmesterens forslag om en ny helhedsplan for Tangkrogen og Marselis lystbådehavn i høring. Der skal etableres nyt rensningsanlæg, og i den forbindelse ønsker man at udvide lystbådehavnen og eventpladsen (se nederst).

Massiv modstand mod projektet fik næsten samtlige byrådspolitikere til at droppe de oprindelige planer. En aktindsigt givet i April 2018 viser dog at Borgmesterens afdeling kører videre med den oprindelige plan.

Aktindsigt april 2018

Nedenfor findes samtlige dokumenter fra aktindsigten. Kort fortalt afviser Aarhus Havn af have rensningsanlæg på deres arealer, og derfor kører der videre med tre alternativer:

Det oprindelige fra Borgmesterens afdeling (som er der vil blive kørt igennem hvis ikke der kæmpes imod)

Et alternativ hvor man ikke fylder Tangkrogen op, men bibeholder de øvrige elementer fra den oprindelige plan. Denne model har flere udtrykt ikke er mulig da der vil komme kæmpe tanglejringer og bugten vil sande til

En løsning hvor rensninganlæg placeres på den nuværende ydermole til Aarhus Havn. Denne har Aarhus Vand afvist, med argumentet om at det bliver dyrere og de mister deres nærhed til byen. Disse postulater er ikke dokumenterede

2017-09-12 Vurdering fra Aarhus Havn af forslag i rapporten – Beskyt Aarhusbugten Nu

2017-12-12 Modeindkaldelse Aa rhus Vand og Aarhus Havn_1

2017-12-12 Modeindkaldelse Aa rhus Vand og Aarhus Havn_2

2017-12-13 Foresporgsel til Vand og Havn v edr placeringsmulighed for renseanlæg_1

2017-12-13 Foresporgsel til Vand og Havn v edr placeringsmulighed for renseanlæg_2

2017-12-15 COWI fremsender forste udkast til revideret skitse til helhedsplan_1-1

2017-12-15 COWI fremsender forste udkast til revideret skitse til helhedsplan_1

2017-12-15 COWI fremsender forste udkast til revideret skitse til helhedsplan_2

2017-12-19 Tilbagemelding fra Aarhus Vand vedr placering af renseanlæg på havnens areal_1

2017-12-19 Tilbagemelding fra Aarhus Vand vedr placering af renseanlæg på havnens areal_2

2017-12-19 Tilbagemelding fra Aarhus Vand vedr placering af renseanlæg på havnens areal_3

2017-12-19 Tilbagemelding til COWI pa for ste udkast til revideret helhedsplan_1

2017-12-21 COWI fremsender revideret skitse til helhedsplan_1

2017-12-21 COWI fremsender revideret skitse til helhedsplan_2

2017-12-21 COWI fremsender revideret skitse til helhedsplan_3

2017-12-22 Fremsender dagsor den til styregruppemøde_1

2017-12-22 Fremsender dagsor den til styregruppemøde_2

2017-12-22 Fremsender dagsor den til styregruppemøde_3

2017-12-22 Fremsender dagsor den til styregruppemøde_4

2017-12-22 Fremsender dagsor den til styregruppemøde_5

2017-12-22 Fremsender dagsor den til styregruppemøde_6

2017-12-22 Fremsender dagsor den til styregruppemøde_7

2018-01-04 Tilbagemelding fra Aarhus H avn vedr placering af renseanlæg_1

2018-01-04 Tilbagemelding fra Aarhus H avn vedr placering af renseanlæg_2

2018-02-01 Sender orientering til Aarhus Va nd om bilag til sagskoordineringsmøde_1

2018-02-01 Sender orientering til Aarhus Va nd om bilag til sagskoordineringsmøde_2

2018-02-01 Sender orientering til Aarhus Va nd om bilag til sagskoordineringsmøde_3

Oprindelig helhedsplan

Forudgående høring

Projektbeskrivelse, nyt renseanlæg

Projektbeskrivelse, udvidelse af eventområde

Projektbeskrivelse, udvidet lystbådehavn

Projektbeskrivelse, trafikale løsninger

Den oprindelige plan fra 2015 (der ikke berører kysten)

Den oprindelige plan

Den oprindelige plan var som vist overfor, med en elegant udvidelse af ydermolen i østlig retning.

Den oprindelige plan fra 2015 (der ikke berører kysten)

Den ny helhedsplan

Efterfølgende er der kommet et nyt forslag, hvor der blandt andet bruges 61 mio. kr. på at fylde jord i Aarhusbugten og  derved fjerne 400 m kyststrækning. Eventpladsen på tangkrogen bliver i følge forslaget markant større og lystbådehavnen udvides i sydlig retning sammen med rensningsanlægget. visualiseringen ses nedenfor.

Forudgående høring

Projektbeskrivelse, nyt renseanlæg

Projektbeskrivelse, udvidelse af eventområde

Projektbeskrivelse, udvidet lystbådehavn

Projektbeskrivelse, trafikale løsninger

COWI rapport

COWI har udarbejdet en rapport om hele projektet, som du kan finde her:

https://www.aarhus.dk/~/media/eDoc/3/3/5/3357035-5432358-1-pdf.pdf