Guide til høringssvar

Har du indsigelser, idéer eller kommentarer til kommunens helhedsplan, kan du bruge eller finde inspiration i nedenstående:

Høringssvar vedrørende helhedsplan for Tangkrogområdet

I forbindelse med Aarhus Byråds beslutning om høring vedrørende byrådets helhedsplan for Tangkrogområdet sender jeg hermed mine indsigelser og bemærkninger til helhedsplanen.

Jeg er imod det forelagte forslag.

I den forbindelse vil jeg særligt pege på …

Det er vigtigt at undersøge konsekvenserne af/for …

Tangkrogområdet vil være bedre stillet med …

Af uddybende bemærkninger, vil jeg pointere at …

 

Med venlig hilsen

 

Sendes til (frist 13. september 2017):

Center for Byudvikling og Mobilitet

Kalkværksvej 10

8000 Aarhus C

Mail: byudviklingogmobilitet@aarhus.dk

 

Se mere på kommunens hjemmeside her https://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/Kommuneplanlaegning/Helhedsplan-Tangkrogen.aspx