Lyn høringssvar til Helhedsplan for Tangkrogen

Tryk på nedestående link for høringssvar til Teknik og Miljø

Automatisk Høringssvar til Helhedsplan for Tangkrogen

Ved tryk på ovenstående link skulle dit mailprogram gerne åbne og have forberedt en mail med følgende tekst (husk selv at tilføje hvem du er)

“Kære Teknik og Miljø

Jeg vil gerne gøre indsigelse mod hovedforslaget og alternativ 2 i forbindelse med Helhedsplan for Tangkrogen.

Begge bryder med Kystdirektoratets retningslinier for inddragelse af søterritorium, hvor der kræves en særlig god grund.

Alternativ 1 er den rigtige løsning for Aarhus og Aarhusianerne. Den bevarer de rekreative områder og placerer renseanlægget i passende afstand til lystbådehavnen.

Mvh”