Ny høring i forbindelse med Helhedsplan for Tangkrogen – frist 8. Oktober 2018

Ny høring i forbindelse med Helhedsplan for Tangkrogen – frist 8. Oktober 2018

Efter en lang proces er der nu stillet et nyt forslag til en Helhedsplan for Tangkrogen, som består af et hovedforslag og to alternative forslag.

Hovedforslaget – Den brutale løsning

Desværre er hovedforslaget en skjult udgave af det oprindelige forslag. Det vil både inddrage rekreative arealer (havet) og ødelægge 400 meter bynær kyststrækning – stik imod alle politikeres løfter før kommunalvalget i november 2017.

Alternativ 1 – Den skånsomme løsning

Alternativ 1 er i tråd med Morten Schmidts vision for området og placerer rensningsanlægget på Aarhus Havn sydmole. Denne placering udnytter den overskudkapacitet som Havnen er i besidelse af.

Alternativ 2 – Den katastrofale løsning

Alternativ 2 har samme udfordringer som hovedforslaget og vil kunne bruges som løftestang for en større udvidelse af Aarhus Havn. En udvidelse som er baseret på et udokumenteret behov med afsæt i en række urealistiske forudsætninger.

Send dit høringsvar senest 8. oktober

Fælles for både hovedforslag og alternativ 2 er, at de bryder med kystdirektoratets retningslinier – der skal foreligge en særdeles god grund, hvis havet skal inddrages.

Beskyt Aarhusbugten peger på Alternativ 1 og beder alle indgive deres høringsvar senest 8. oktober 2018.

Se evt Beskyt Aarhusbugtens foretræde for Teknisk Udvalg i forhold til argumenter og inspiration til dit høringssvar.

Email: byudviklingogmobilitet@aarhus.dk

Eller post:

Teknik og Miljø, Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C

(Skriv venligst afsendernavn og adresse på brev eller mail)

Hovedforslaget – Den brutale

Vil kræve unødig inddragelse af rekreativt område (havareal) samt skabe massive problemer med tang og tilsanding ved tangkrogen. Over tid vil tilsanding fylde tangkrogen op (markeret med rødt). Hovedforslaget er derfor som det oprindelige forslag, der inddrager 400 meter bynær kyststrækning og ødelægger Aarhus DNA’et.

Alternativ 1 – Den skånsomme

Den bedste løsning for Aarhus, hvor industri skilles fra rekreative områder og den ledige arealkapacitet på Aarhus Havn udnyttes. Denne løsning kræver IKKE inddragelse af rekreative områder (havet) til brug for industrivirksomhed.

Alternativ 2 – Den katastrofale

Vil kræve unødig inddragelse af rekreativt område (havareal) samt skabe massive problemer med tilsanding og tang ved Tangkrogen. Samtidig vil det hjælpe Aarhus Havns dialog i forhold til havnens udokumenterede behov for en massiv havneudvidelse. Følgerne heraf vil være massive og uoprettelige.