Tangkrogen 3.0

Tangkrogen 3.0

Beskyt Aarhusbugten højner endnu engang debatten om en helhedsplan for Tangkrogen. Med vores Tangkrogen 3.0 prøver vi at sigte mod en bred løsning hvor Aarhus Vand, virksomhederne på havnen, lystfiskerne, lystbådehavnen og dens brugere, de maritime foreninger og ikke mindst borgerne alle stilles bedre end i dag.

Aarhus Vand vil få 12 Hektar og kunne udfærdige et anlæg med hensigtsmæssig indretning

Ingen virksomheder på havnen vil skulle flytte

Rekreative områder adskilles fra industri

Samtidig forhøjes den rekreative værdi af området omkring Tangkrogen og lystbådehavnen, som alle byens borgere vil få glæde af.

Hælp os med at skabe den bedste fremtid for Aarhus. Meld dig ind i Beskyt Aarhusbugten (Det er gratis).