Forside

Sidste nyt

Visionskonference i Rådhushallen
Tirsdag den 17. januar kl. 19-22
Læs mere her: Visionskonference

Beskyt Aarhusbugten deltager i kommunens temamøder med både vores formand Svend Erik og Jens. Sammen med øvrige interessegrupper har vi søgt at lægge pres på borgmesteren, for at skabe en mere åben dialog med indflydelse på dagsorden og med inddragelse af diskussionen af alternative løsninger…

Følg med i pressen og på vores sociale medier – Facebook og instagram

Høringssvar

Du kan læse vores omfattende høringssvar her

Høringssvaret ledsages endvidere af en række supplerende spørgsmål

Vigtige argumenter

 • Havnen har ikke et beviseligt behov for så meget plads som udvidelsen kræver
 • Man kan gradvist flytte mange nuværende aktiviteter, der ikke er havnerelaterede
 • Den samlede godsmængde er ikke stigende i særlig grad
 • Man kan samarbejde med andre havne som Grenå og Fredericia
 • Man kan anlægge en Dry Port inde på land
 • Man kan bruge ny teknologi som fx containertårne 
 • Det vil have uoverskuelige konsekvenser for både havmiljø og strandene, hvis der dumpes flere millioner kubikmeter slam ved Fløjstrup og/eller Hjelm Dyb.
 • Larmen vil endvidere fordrive marsvin og andre arten for så lang en periode, at det er tvivlsomt, om de vender tilbage
 • En så stor udvidelse vil være en helt unødvendig klimabelastning set i lyset af, at der allerede er kapacitet nok, jvf den manglende behovsanalyse
 • Går oplevelsen af det ”åbne rum” helt til Skødshoved først én gang tabt vil det være væk for evigt for de tusinder og atter tusinder af borgere, der regelmæssigt færdes på arealerne fra Tangkrogen til den Uendelige Bro 
 • Hele anlægsfasen vil betyde mere end et årti med kaos, støj og larm, da der er sammenfald med andre store projekter som Marselistunnel, Kongelundsprojekt, nyt stadion osv.

Der er pres på vores rekreative arealer i Aarhus, og derfor er der behov for en stærk organisation som kæmper for bugten og de tilstødende arealer.

Aarhus Havn ønsker at lave en større udvidelse med vidtrækkende konsekvenser for naturen (se billede nedenfor). Der til kommer at vi siden maj 2017 har kæmpet mod den oprindelige Helhedsplan for Tangkrogen, som lagde op til en opfyldning af Aarhus bugten.

For at kunne stå mod, har vi valgt at oprette foreningen Beskyt Havmiljøet i Danmark som en forening. Meld dig ind i Foreningen og hjælp os med at redde Aarhus’ fantastiske natur.