Steen B. Andersen (Socialdemokratiet)

“Socialdemokratiet vil have tydelige forandringer i det forslag, som blev sendt til høring frem til september. Høringssvarene har gjort indtryk – ligesom det konstruktive udspil, der blev præsenteret af arkitekt Morten Schmidt. Begge dele har bidraget til projektet. Der er stadig en række praktiske hensyn, som skal undersøges, før vi ved om det alternative forslag kan gennemføres, men vi er enige i ambitionen og har lyttet til ønsket om at bevare kystlinjen.

Vi ønsker stadigvæk en udbygning af lystbådehavnen, moderniseringen af rensningsanlægget og bedre rekreative værdier i området. Men skalaen skal revideres.

Vi vil gerne etablere et strandområde langs Tangkrogen – som også foreslået i Morten Schmidts projekt. Naturligvis med en høj badevandskvalitet.

Vi vil ikke udvide eventarealet eller hyppigheden af arrangementer. Og slet ikke antallet af musikarrangementer. Vi ønsker til gengæld at forbedre trafikken og P-forholdene i området.

Vi vil gerne skabe et rekreativt strandområde til gavn for alle aarhusianere og især Fredriksbjergs beboere.

Vi vil gerne flytte rensningsanlægget væk fra det rekreative område. Men ikke helt væk fra området. En helt anden placering vil medføre en stor regning til borgerne via vandregningen, samt et kæmpe gravearbejde centralt i Aarhus. Rensningsanlægget skal naturligvis være topmoderne, så betingelserne for dyr og planter i Aarhus Bugten forbedres.”

Steen B Andersen