Høringssvar

Du kan læse vores omfattende høringssvar her

Høringssvaret ledsages endvidere af en række supplerende spørgsmål

Læs om processen her

Læs om kommunens og havnens planer og tag stilling. Du kan læse om planer og konsekvenser under menupunktet ‘Behov og konsekvenser’. Vi har endvidere samlet information, undren og spørgsmål i præsentationen fra vores debatmøde.

Meld dig ind i foreningen Beskyt Havmiljøet i Danmark og støt vores arbejde – tilmelding her

Handler om brugen af søterritoriet til udvidelse af Aarhus Havn.
Høringssvaret sendes til email vvm@tbst.dk
NB! Henvis til journal nr.: 2021-000267.

LOKALPLAN – UDVIDELSE AARHUS HAVN
Handler om udvidelse af Aarhus Havn
MILJØKONSEKVENSVURDERING
Handler om udvidelse af Aarhus Havn og miljørapporten

Hjælp til høringssvar

Høringscafe: 22. februar i rådhussalen ifm borgermødet kl. 16.30. Få hjælp til at give sine holdninger til kende i form af høringssvar.

 • Sådan skriver du et høringssvar
  1. Overskrift! Skriv tydeligt om du er for eller imod udvidelsen
  2. Din mening: Hvorfor synes du, udvidelsen er en god/dårlig idé
   Strukturer fx dine holdninger i underoverskrifter – med fx klima, havmiljø, rekreative værdier, by/landskabsarkitektur eller udokumenteret behov …
  3. Argumenter: Underbyg din holdning
   Her skriver du mere konkret om hvilke årsager der ligger til grund for din holdning.
  4. Spørgsmål: Stil evt. spørgsmål, i det omfang du undrer dig eller synes noget er uafklaret ifm høringen/materialet.
   Relevante spørgsmål kan være: Hvorfor er der ingen analyser, der dokumenterer havnens behov? Hvorfor har havnen ikke undersøgt alternative løsninger ifm drift på det nuværende areal?
  5. Evt. alternative forslag:
   Skriv hvis du har idéer til andre løsninger. 

EKSEMPEL
Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder!

Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb i bugten. Det er vigtigt for Aarhus og aarhusianerne at vi ikke ødelægger bugten på baggrund af en havneudvidelse, der ikke

Marinemiljø
Udvidelsen er en katastrofe for marinemiljøet. Det samme gælder klapning ved Hjelm Dyb og Fløjstrup Skov. Det får uoprettelige følger for dyrelivet.
– Hvordan kan kommunen, som har en grøn vision, stå på mål for de miljø- og klimamæssige konsekvenser?

Bugten har uvurderlige blå og grønne åndehuller
Bugten er i sin nuværende form et værdifuldt rekreativt område og et stort aktiv for aarhusianerne. Lystfiskere, sejlere, havkajakker, løbere … Byggeret får indflydelse på Tangkrogen, der sander til og kystlinjen flyttes 400 m mod syd. Det vil ødelægge miljøet for bådelaug, fiskere, badegæster og alle de bløde sejlere. Det kan ikke være rimeligt at en havneudvidelse skal ødelægge et af de smukkeste steder i Aarhus. Det vil ændre Aarhus for altid.

Hvor reelt er havnens behov, når der ikke er forfulgt alternative løsninger
I det fremsatte materiale arbejder man kun med scenarier for en
udvidelse. Det bør være et krav – inden man ødelægger Aarhusbugten for altid – at man søger løsningsmodeller der ikke kræver en udvidelse ud i bugten.
Hvorfor er der ikke søgt andre løsninger -fx at samarbejde med andre havne, så man ikke skal bruge så meget plads?
– Hvorfor kan havnen ikk
e optimere, ved at disponere anderledes på nuværende arealer?
– hvorfor har havnen brug for plads, når der er mange lejere, der ikke har havnerelateret virksomhed?

Med venlig hilsen
…”